Mårslet Skole

Nybygning af SFO, PLC og musikrum

Vi har udført gulv- og tømrerarbejdet i forbindelse med tilføjelse af nyt afsnit for skolefritidsordningen (SFO) og det Pædagogiske Læringscenter (PLC) samt ombygning af eksisterende bibliotek til nyt musikrum. Yderligere er tilvejebragt nye toilet- og køkkenfaciliteter i den eksisterende SFO. Tilvejebringelsen af byggeriet er at det er lykkedes at skabe et udtryk for tidssvarende skolebyggerier med fleksibiliteter der åbner for fremtidige undervisningsmønstre og nye visioner.

Byggeriet er opført med en fleksibel bærende og stabiliserende stålkonstruktion suppleret med bagmursbetonelementer der er skalmuret med røde teglsten. Byggeriet er opført så det overholder bygningsreglementets krav om lavenergiklasse 2.