Onkologisk afdeling, Aarhus Sygehus

Venteværelse/modtagelse, kontorer og gangarealer, hvor der er monteret Forbo

Real og DLW Marmorette linoleum med mønster.